Zasady zachowania bezpieczeństwa

Wzgląd na inne osoby.

 

Użytkownik stoku powinien zachować się w takie sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innej osoby i nie powodować żadnej szkody

 

Panowanie nad szybkością.

 

Użytkownik stoku może zjeżdżać z szybkością stosowaną do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy oraz pogody.

 

Wybór kierunku jazdy.

 

Znajdujący się na stoku użytkownik, który ze względu na lepszą widoczność z góry, dysponuje większą możliwością wybory trasy zjazdu, musi wybrać taki tor jazdy, aby uniknąć wszelkiej możliwości zderzenie z tym, który  znajduje się poniżej stoku.

 

Wyprzedzanie.

 

Wyprzedzanie może następować zarówno po stronie do stokowej, jak i od stokowej, po stronie prawej lub lewej, lecz w takiej odległości, która pozwoli uniknąć potrącenia wyprzedzanego.

 

Przejazd i krzyżowanie torów jazdy.

 

Przed przystąpieniem do zjazdu, należy sprawdzić, patrząc w górę i dół, czy nie spowoduje to niebezpieczeństwa dla siebie i innych. To samo obowiązuje przy każdym ruszeniu z miejsca po chwilowym zatrzymaniu

 

Zatrzymywanie się.

 

Tylko w razie absolutnej konieczności można zatrzymać się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku należy usunąć się z toru jazdy, tak szybko, jak to tylko jest możliwe.

 

Podchodzenie.

 

Narciarz powinien podchodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku złej widoczności należy zejść zupełnie z trasy. To samo zachowanie obowiązuje tych, którzy pieszo schodzą w dół

 

Stosowanie się do znaków narciarskich.

 

Każdy użytkownik stoku winien stosować się do znaków narciarskich, ustawionych na trasach.

 

Wypadki.

 

W razie powstania wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu, powinien udzielić poszkodowanemu pomocy.

 

Stwierdzenie tożsamości.

 

Każda osoba uczestnicząca w wypadku, lub będąca jego świadkiem, jest zobowiązana podać swoje dane osobowe.

 

UWAGA!!! Po stoku może poruszać się oznakowany pojazd TOPR niosący pomoc poszkodowanym