FORGOT YOUR DETAILS?

REGULAMIN SZKOŁY NARCIARSKIEJ UGORY

1. Klienci SZKOŁY NARCIARSKIEJ UGORY korzystają z WYCIĄGÓW UGORY poza kolejnością.

2. Do przejścia poza kolejnością na wyciąg upoważnione są tylko osoby w trakcie trwania lekcji w SZKOLE NARCIARSKIEJ UGORY.

3. Lekcja trwa 50 minut (2h=100 minut 3h=150 minut).

4. Lekcja zakupiona w szkole nie podlega zwrotowi. Zwrot, lub przeniesienie na inny termin, przysługuje jedynie w przypadku gdy nieczynne są WYCIĄGI NARCIARSKIE UGORY.

5. Klienci SZKOŁY NARCIARSKIEJ UGORY spotykają się z instruktorem przed biurem szkoły.

6. Ceny nie zawierają opłat za korzystanie z wyciągu.

7. Należność za lekcje zarezerwowane, a nie opłacone należy uregulować minimum 15 minut przed rozpoczęciem lekcji, w innym wypadku rezerwacja zostanie anulowana.

8. Zwrot za lekcje opłacone lub zmiana terminu lekcji są możliwe minimum 30 minut przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.

9. Szkoła może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku gdy klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku nie przysługuje klientowi zwrot pieniędzy.

10 SZKOŁA NARCIARSKA UGORY nie odpowiada za jakość sprzętu klienta. W przypadku awarii sprzętu klienta podczas lekcji, nie przysługują żadne roszczenia.

11. Wszystkim naszym klientom, zalecamy używanie kasków, natomiast dzieci do lat 16 mają obowiązek korzystania z kasku podczas lekcji. Instruktor może odmówić udzielenia szkolenia w przypadku braku kasku.

12. Informujemy, że narciarstwo i snowboarding są sportami kontuzjogennymi. a śnieg, po którym porusza się osoba biorąca udział w lekcji nauki jazdy stwarza możliwość niekontrolowanego poślizgu co może być przyczyną upadków i spowodowanych nimi nieprzewidywalnych następstw, za które SZKOŁA NARCIARSKA UGORY nie ponosi odpowiedzialności.

 

 

ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA 

NA STOKU NARCIARSKIM UGORY

 

Wzgląd na inne osoby.

Użytkownik stoku powinien zachować się w takie sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innej osoby i nie powodować żadnej szkody

 

Panowanie nad szybkością.

Użytkownik stoku może zjeżdżać z szybkością stosowną do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy oraz pogody.

 

Wybór kierunku jazdy.

Znajdujący się na stoku użytkownik, który ze względu na lepszą widoczność z góry, dysponuje większą możliwością wyboru trasy zjazdu, musi wybrać taki tor jazdy, aby uniknąć wszelkiej możliwości zderzenie z tym, który  znajduje się poniżej stoku.

 

Wyprzedzanie.

Wyprzedzanie może następować zarówno po stronie do stokowej, jak i od stokowej, po stronie prawej lub lewej, lecz w takiej odległości, która pozwoli uniknąć potrącenia wyprzedzanego.

 

Przejazd i krzyżowanie torów jazdy.

Przed przystąpieniem do zjazdu, należy sprawdzić, patrząc w górę i dół, czy nie spowoduje to niebezpieczeństwa dla siebie i innych. To samo obowiązuje przy każdym ruszeniu z miejsca po chwilowym zatrzymaniu

 

Zatrzymywanie się.

Tylko w razie absolutnej konieczności można zatrzymać się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku należy usunąć się z toru jazdy, tak szybko, jak to tylko jest możliwe.

 

Podchodzenie.

Narciarz powinien podchodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku złej widoczności należy zejść zupełnie z trasy. To samo zachowanie obowiązuje tych, którzy pieszo schodzą w dół

 

Stosowanie się do znaków narciarskich.

Każdy użytkownik stoku winien stosować się do znaków narciarskich, ustawionych na trasach.

 

Wypadki.

W razie powstania wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu, powinien udzielić poszkodowanemu pomocy.

 

Stwierdzenie tożsamości.

Każda osoba uczestnicząca w wypadku, lub będąca jego świadkiem, jest zobowiązana podać swoje dane osobowe.

 

UWAGA!!!

Po stoku może poruszać się oznakowany pojazd TOPR niosący pomoc poszkodowanym

 

 

TOP